39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Powitanie wiosny w Koperniku
22 marca 2022r. | Administrator

21 marca obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Zgod­nie ze szkolną tradycją Samorząd Uczniowski zor­ga­ni­zo­wał wiosenny pokaz mody. Każdy uczeń miał okazję za­pre­zen­to­wać swoje przebranie na czerwonym dywanie. Na­si uczniowie wykazali się kreatywnością i za­an­ga­żo­wa­niem. Jury wyłoniło zwycięzców, którzy otrzymali wyjątkowe nagrody. Na koniec uczestnicy imprezy wspólnie zatańczyli belgijkę.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6