39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

INFORMACJE
DLA KANDYDATÓW
DO KLAS PIERWSZYCH

obrazek
Wsparcie pedagoga i psychologa

Pedagog oraz psycholog szkolny udzielają wsparcia psychologicznego podczas spotkań indywidualnych na terenie szkoły oraz z wykorzystaniem np. dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.

Pedagog oraz psycholog szkolny są dostępni dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli w czasie godzin swojej pracy.

Justyna Błędowska
PEDAGOG
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8.00 - 14.00
8.00 - 13.00
8.00 - 13.00
11.30 - 15.00
10.30 - 14.00
  j.bledowska@kopernik.mielec.pl
tel. 17 788 51 68
Martyna Przybyło
PSYCHOLOG
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8.00 - 12.00
11.00 - 15.00
8.00 - 14.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
  m.przybylo@kopernik.mielec.pl
tel. 17 788 51 68

W uzasadnionych przypadkach można się kontaktować poza określonymi godzinami.

te: 0.011s dbnc: 5 dbnq: 5