39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
Spotkanie literackie
23 listopada 2018r. | Administrator

W dniu 16 listopada klasa 1e wzięła udział w spot­ka­niu z mieleckim literatem, członkiem Związku Literatów Pol­skich, Edwardem Guziakiewiczem. Nasi humaniści z zain­te­resowaniem wysłuchali wykładu pana Guziakiewicza na temat jego dorobku pisarskiego, zapoznali się z warsztatem pracy pisarza. W drugiej części spotkania uczniowie mieli o­ka­zję do stawiania pytań, w czym wykazali się ogromną ak­tywnością. Zobacz zdjęcia...

te: 0.009s dbnc: 6 dbnq: 6