39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
Spotkanie z Parą Prezydencką
12 września 2018r. | Administrator

Uczennice klasy 2e, Aneta Sijka i Julia Górniak, repre­zentowały naszą szkołę podczas Narodowego Czytania "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego z Parą Prezydencką w warszawskim Ogrodzie Saskim. Uczennice wręczyły pla­kat promujący Narodowe Czytanie w Mielcu, organizowane przez II LO, a także miały okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Parą Prezydencką.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6