39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”
10 września 2018r. | Administrator

8 września 2018 r. uczniowie oraz nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Mielcu zaprosili mielczan do uczestnictwa w akcji Narodowe Czytanie 2018 pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Na zaproszenie organizatorów tłumnie przybyli mielczanie, by wspólnie czytać ostatnią powieść Stefana Żeromskiego pt. „Przedwiośnie”, w której pisarz dokonał bilansu pierwszych lat niepodległości Polski. Dla osób, które przyniosły egzemplarze „Przedwiośnia”, czekała niespodzianka w postaci stempla, upamiętniającego to wydarzenie, anadesła­nego przez kancelarię prezydenta oraz specjalnie przygotowane egzemplarze fragmentów powieści czytanych przez zaproszonych gości i młodzież.

W liście inaugurującym tegoroczną akcję Prezydent Andrzej Duda napisał: „W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi”.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego.

Akcja Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” została przygotowana przez panie polonistki: Jolantę Gałkowską, Edytę Gracz-Chmurę, Annę Skórską. Wszystkim uczniom zaangażowanym w przygotowanie tej pięknej imprezy serdecznie dziękujemy.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6