39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
Informacyjna koncepcja przestrzeni dzieła muzycznego
16 maja 2018r. | Administrator

11 maja 2018 w Tarnowskiej Szkole Wyższej odbyło się ogólnopolskie sympozjum „Informacyjna koncepcja przestrzeni dzieła muzycznego”, któremu przewodniczył nasz nauczyciel dr Antoni Stańczyk. Na rozpoczęcie wystąpił chór II LO w Mielcu wykonując 2 utwory. Potem zgromadzeni - w tym grupa naszych uczniów - wysłuchała referatów:

  • dr hab. prof. Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie Jagna Dankowska – "Przestrzeń dzieła mu­zycznego w świetle wybranych koncepcji filozoficznych";
  • dr hab. prof. Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina Katarzyna Szymańska-Stułka – "Przestrzeń dzieła muzycz­nego w analizie i interpretacji prowadzonych badań";
  • prof. dr hab. Piotr Zieliński z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN – "Kształtowanie systemu tonalnego jako przykład spontanicznego łamania symetrii";
  • dr inż. Marcin Majka z Instytut Fizyki Jądrowej PAN – "Osobliwości percepcji bardzo krótkich sygnałów dźwiękowych: konsekwencje zasady nieokreśloności";
  • ks. dr hab. prof. KUL Jacek Łapiński – "Fizykalno-informacyjne komponenty pola".

Na zakończenie dr Antoni Stańczyk omówił swoje badania w zakresie informacyjnej koncepcji przestrzeni dzieła muzycznego.

te: 0.019s dbnc: 6 dbnq: 6