39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

INFORMACJE
DLA KANDYDATÓW
DO KLAS PIERWSZYCH

obrazek
Stypendia
10 października 2017r. | Administrator

Z przyjemnością informujemy, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 otrzymała uczennica klasy 3c - Agnieszka Grzyb. Stypendium Ministra Właściwego do spraw Oświaty i Wychowania otrzymał Michał Kilian - nasz absolwent!!! Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6