39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
niedziela, 5 grudnia 2021r.
imieniny obchodzą m.in.: Krystyna i Kryspina
3 grudnia 2021r. | Administrator

Uczniowie klasy 3D, 3F, 2C oraz 2F w sobotę 02.12.2021 r. uczestniczyli w dwóch wykładach dla li­ce­a­lis­tów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odwiedzili Wydział Bio­che­mii, Biofizyki i Biotechnologii, gdzie wysłuchali pre­lek­cji na następujące tematy: „Do dna DNA – czyli jak czy­tać ze zrozumieniem książkę kucharską życia” pana dr. hab. Benedykta Władyki oraz „Rośliny transgeniczne – nadzieje i obawy” pana dr. hab. Wojciecha Strzałki. Do­dat­ko­wą atrakcją był spacer po Rynku, gdzie w świąteczny nastrój wprowadził licealistów Jarmark Bożonarodzeniowy.

obrazek
2 grudnia 2021r. | Administrator

Z radością informujemy, że uczennice klasy 2E, Mar­ty­na Kaczmarczyk i Amelia Lichota, zakwalifikowały się do wo­je­wódz­kie­go etapu ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Me­diach. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

obrazek
2 grudnia 2021r. | Administrator

Z wielką dumą informujemy o sukcesie naszej drużyny szachowej w zawodach na szczeblu wojewódzkim. Nasz team w składzie: Gabriela Wójtowicz (3C), Tomasz Łachut (3A), Filip Ochalik (1B), Konrad Ćwięka (3B) oraz Kamil Mi­ga (3A) zajął V miejsce. Serdecznie gratulujemy!

obrazek
26 listopada 2021r. | Administrator

W dniach 19-20 listopada br. w Krakowie odbył się XII Krakowski Konkurs Młodych organistów. Z radością in­for­mu­je­my, iż Dominik Kapinos (kl. 3Bg) zdobył wyróżnienie, wy­ko­nu­jąc utwory J. S. Bacha, Ch. M. Widora i A. Guil­man­ta. Dominik jest uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu w klasie organów mgr Agnieszki Kramarz. W konkursie wzięło udział ponad 40 najlepszych organistów z całej Polski.

obrazek
Czytaj więcej... »
25 listopada 2021r. | Administrator

24 listopada w I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu od­był się „Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej”, którego or­ga­ni­za­to­rem jest Fundacja Pasieka, zaś honorowymi pa­tro­na­mi są Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Podkarpacki Ku­ra­tor Oświaty. Miło nam poinformować, iż uczennice IILO znalazły się w gronie laureatów konkursu. Weronika Ko­niecz­na (kl. 3Bg) zajęła 2 miejsce, a Oliwia Brach (kl. 3Ag) – 3 miejsce.

obrazek
Czytaj więcej... »
25 listopada 2021r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Wiktoria Kopacz, uczen­ni­ca kl. 3D, zdobyła wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plas­tycz­nym „Porozmawiajmy o uzależnianiach i AIDS” or­ga­ni­zo­wa­nym przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epi­de­mio­lo­gicz­ną oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Komisja konkursowa oceniła 235 prac, które wpły­nę­ły z 52 szkół województwa podkarpackiego. Ser­decz­nie gratulujemy wyróżnienia!

obrazek
15 listopada 2021r. | Administrator

9 listopada klasa 2F wybrała się do Krakowa na war­szta­ty pt. „Chemik na miejscu zbrodni”. Były to zajęcia o te­ma­ty­ce chemiczno-kryminalistycznej prezentowane na Wy­dzia­le Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W programie wy­jaz­du znalazły się także labirynt luster, kino 7D i gry w wir­tu­al­nej rzeczywistości (VR), a także podziwianie za­byt­ków miasta.

obrazek
Czytaj więcej... »
te: 0.026s dbnc: 5 dbnq: 7