39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

INFORMACJE
DLA KANDYDATÓW
DO KLAS PIERWSZYCH

obrazek
czwartek, 17 czerwca 2021r.
imieniny obchodzą m.in.: Montan i Drogomysł
15 czerwca 2021r. | Administrator

Na odbywających się w dniach 12-13 czerwca 2021 ro­ku w Koczargach pod Warszawą Mistrzostwach Polski Mo­de­li Szybowców Wyrzucanych z Ręki Mateusz Czerkies (kl. 2Bg), w konkurencji F3K, zdobył tytuł Mistrza Polski. Ma­te­usz jest uczniem Akademii „Leonardo” działającej przy CKPiDN. W konkursie zwyciężył nie tylko w kategorii ju­nio­rów, ale także seniorów. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
14 czerwca 2021r. | Administrator

Amelia Dudek (kl. 2E), podopieczna księdza Mateusza Gurbisza, została laureatką XVII edycji Ogólnopolskiego Kon­kur­su Papieskiego, wygrywając indeks na wybrane wy­dzia­ły uniwersytetów w Poznaniu, Katowicach, Toruniu, Lu­b­li­nie i Wrocławiu. Finał edukacyjnych zawodów miał miej­sce 12 czerwca w sali konferencyjnej Instytutu Jana Pa­wła II w Krakowie. Zadaniem uczestników była obrona prac wy­sła­nych na trzeci, przedostatni etap zma­gań.

obrazek
Czytaj więcej... »
14 czerwca 2021r. | Administrator

W dniach 11-13 czerwca na Stadionie Śląskim w Cho­rzo­wie rozegrano finał centralny 64. Olimpiady Astro­no­micz­nej. Zadaniem uczestników było rozwiązanie sześciu za­dań w trzech tercjach, w tym zadań teoretycznych, z ana­li­zy danych i obserwacyjnych. Zawodnicy musieli tak­że wykazać się znajomością wyglądu nieba. Z dumą in­for­mu­je­my, że nasz tegoroczny maturzysta, Arkadiusz Pa­te­rak (kl. 3b), zdobył tytuł finalisty Olimpiady Astronomicznej, zajmując 11 miejsce. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

obrazek
13 czerwca 2021r. | Administrator

10 czerwca w Centrum Kulturalnym w Przemyślu od­był się 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Miło nam po­in­for­mo­wać, że nasza uczennica, Weronika Hyjek z kla­sy 2c, znalazła się wśród 5 prezentujących swój talent ar­tys­tów. Weronika wystąpiła w kategorii poezja śpiewana. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

obrazek
9 czerwca 2021r. | Administrator

Prowokacja dziennikarska – konieczność czy fetysz dzien­ni­kar­ski? Pod takim chwytliwym tytułem 8 czerwca od­by­ły się w naszym liceum zajęcia z wiedzy o funk­cjo­no­wa­niu mediów. Uczniowie Kopernika dowiedzieli się m.in. na czym polega praca dziennikarzy śledczych, jak zdobyć cen­ną informację dziennikarską, czym jest „prowokacja dzien­ni­kar­ska” czy też jak w redakcjach „powstają” informacje. Za­ję­cia poprowadził dr Jarosław Kinal, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

obrazek
2 czerwca 2021r. | Administrator

1 czerwca 2021 r. w Szkole Głównej Handlowej w War­sza­wie odbyły się eliminacje centralne XVI Olimpiady Przedsiębiorczości. Z dumą informujemy, że Michał Za­rem­ba, uczeń klasy 3C, uzyskał tytuł laureata. Olimpiadę współ­or­ga­ni­zu­je pięć największych ekonomicznych pol­skich uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poz­na­niu i we Wrocławiu.

obrazek
Czytaj więcej... »
2 czerwca 2021r. | Administrator

1 czerwca w „Koperniku” upłynął w bardzo miłej at­mo­sfe­rze. Po wielu miesiącach nauki zdalnej uczniowie wresz­cie mieli okazję spędzić czas na wspólnej integracji, a Dzień Dziecka był do tego idealną okazją. Samorząd Ucz­niow­ski przygotował wspaniałą imprezę, na której nie za­brak­ło tańców, wspólnych rozmów oraz radosnej at­mo­sfe­ry w trakcie sportowej rywalizacji w przeciąganiu liny.

obrazek
Czytaj więcej... »
te: 0.024s dbnc: 5 dbnq: 7