39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
środa, 17 października 2018r.
imieniny obchodzą m.in.: Zuzanna i Rudolfina
14 października 2018r. | Administrator

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczy­cielom oraz pracownikom administracji i obsługi życzymy zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, cierpliwości, pasji w nauczaniu i wdzięcznej pamięci kolej­nych roczników uczniów!

14 października 2018r. | Administrator

11 października 2018 r. w mieleckim SCK odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której nauczycielom i pracownikom oświaty Podkarpacki Kurator Oświaty, pani Małgorzata Rauch, wręczyła odzna­czenia państwowe i nagrody. Uroczystość uświetnił występ naszego chóru, a wśród nagrodzonych byli nauczyciele "Kopernika".

Czytaj więcej... »
9 października 2018r. | Administrator

6 października odbyła się kolejna edycja Międzynaro­dowego Konkursu Code Quest. W tym roku po raz pierw­szy brała w nim udział także Polska. Motywem przewodnim konkursu było zastosowanie informatyki w różnych dziedzi­nach nauki. Zawody odbyły się w godzinach popołudnio­wych w budynku PZL w Mielcu. Konkurs polegał na rozwią­zaniu zestawu zadań przy wykorzystaniu wybranego języka programowania.

Czytaj więcej... »
8 października 2018r. | Administrator

6 października 2018 r. odbyło się w Warszawie inau­guracyjne posiedzenie III kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodo­wej, w czasie którego nowi członkowie i ich zastępcy otrzy­mali akty powołania. Wśród nich znalazła się uczennica kla­sy 2e Aneta Sijka, która reprezentuje województwo pod­karpackie.

Czytaj więcej... »
6 października 2018r. | Administrator

3 X 2018r. na terenach zielonych za Hotelem Polskim odbyły się sztafetowe biegi przełajowe. Naszą szkołę repre­zentowały drużyny zarówno chłopców jak i dziewcząt. Miło nam poinformować, że obie nasze reprezentacje zakwali­fikowały się do finałów rejonowych. Dziewczęta dystans 10x900m pokonały jako pierwsze, chłopcy zajęli drugie miej­sce.

Czytaj więcej... »
3 października 2018r. | Administrator

1 października Samorząd Uczniowski zorganizował słodką niespodziankę dla wszystkich Chłopców i Panów z okazji ich święta. Każdy mógł spróbować wypieków sprzedawanych na kiermaszu, a panowie za okazaniem „kopernikowskiego losu” mogli otrzymać pyszności za dar­mo. Płeć piękna w naszej szkole zadbała o odpowiedni strój: obowiązywały krawaty, muszki.

Czytaj więcej... »
3 października 2018r. | Administrator

Klasa 3f pod czujnym okiem pana Zbigniewa Konopki mogła sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Nauka do matu­ry połączona była z dużą dawką śmiechu za sprawą koloro­wych roztworów. Wszystko przebiegało zgodnie z zasada­mi, pojawiły się też kwasy... ale tylko te chemiczne. Młodym chemikom już dziś życzymy suk­ce­sów na maturze!

Zobacz zdjęcia...

te: 0.020s dbnc: 5 dbnq: 7