39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Klasy 2019/2020


Klasa 1A

Klasa 1Ag


Klasa 1B

Klasa 1Bg


Klasa 1C

Klasa 1Cg


Klasa 1D

Klasa 1Dg


Klasa 1E

Klasa 1Eg


Klasa 1F

Klasa 1Fg


Klasa 2A

Klasa 3A


Klasa 2B

Klasa 3B


Klasa 2C

Klasa 3C


Klasa 2D

Klasa 3D


Klasa 2E

Klasa 3E


Klasa 2F

Klasa 3F

te: 0.013s dbnc: 5 dbnq: 5