39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
Organizacja roku szkolnego 2018/19

I PÓŁROCZE
3 września 2018 - 11 stycznia 2019

Wywiadówki:

 • 12 września - rodzice klas pierwszych
 • 14 listopada - rodzice wszystkich uczniów
 • 3 stycznia - dyżur nauczycieli (dla chętnych rodziców)

Klasyfikacja śródroczna:

 • 4 stycznia - oceny proponowane
 • 10 stycznia - oceny ostateczne


II PÓŁROCZE
14 stycznia 2019 - 26 kwietnia 2019 (klasy III)
14 stycznia 2019 - 21 czerwca 2019 (klasy I i II)

Wywiadówki:

 • 10 kwietnia - rodzice wszystkich uczniów
 • 5 czerwca - dyżur nauczycieli (dla chętnych rodziców)

Klasyfikacja końcoworoczna klas trzecich:

 • 9 kwietnia - oceny proponowane
 • 16 kwietnia - oceny ostateczne
 • 26 kwietnia - uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia szkoły

Klasyfikacja końcoworoczna klas pierwszych i drugich:

 • 10 czerwca - oceny proponowane
 • 14 czerwca - oceny ostateczne
 • 21 czerwca - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019


Terminy ferii i przerw świątecznych:

 • 24 - 31 grudnia 2018: zimowa przerwa świąteczna
 • 11 - 24 lutego 2019: ferie zimowe
 • 18 - 23 kwietnia 2019: wiosenna przerwa świąteczna

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/19:

 • 31 października 2018
 • 2 listopada 2018
 • 2 stycznia 2019
 • 2 maja 2019
 • 6 - 10 maja 2019

te: 0.010s dbnc: 5 dbnq: 5