39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
Organizacja roku szkolnego 2016/17

I PÓŁROCZE
1 września 2016 - 13 stycznia 2017

Wywiadówki:

 • 14 września - rodzice klas pierwszych
 • 16 listopada - rodzice wszystkich uczniów
 • 4 stycznia - dyżur nauczycieli (dla chętnych rodziców)

Klasyfikacja śródroczna:

 • 5 stycznia - oceny proponowane
 • 12 stycznia - oceny ostateczne


II PÓŁROCZE
30 stycznia 2017 - 28 kwietnia 2017 (klasy III)
30 stycznia 2017 - 23 czerwca 2017 (klasy I i II)

Wywiadówki:

 • 19 kwietnia - rodzice wszystkich uczniów
 • 7 czerwca - dyżur nauczycieli (dla chętnych rodziców)

Klasyfikacja końcoworoczna klas trzecich:

 • 12 kwietnia - oceny proponowane
 • 24 kwietnia - oceny ostateczne
 • 28 kwietnia - uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia szkoły

Klasyfikacja końcoworoczna klas pierwszych i drugich:

 • 12 czerwca - oceny proponowane
 • 19 czerwca - oceny ostateczne
 • 23 czerwca - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017


Terminy ferii i przerw świątecznych:

 • 23 - 31 grudnia 2016: zimowa przerwa świąteczna
 • 16 - 29 stycznia 2017: ferie zimowe
 • 13 - 18 kwietnia 2017: wiosenna przerwa świąteczna

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/17:

 • 31 października 2016
 • 2 maja 2017
 • 4-5 maja 2017
 • 8-9 maja 2017
 • 16 czerwca 2017
 • 21 czerwca 2017 (Dzień Sportu)
 • 22 czerwca 2017

te: 0.011s dbnc: 5 dbnq: 5