39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
Organizacja roku szkolnego 2019/20

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 • 2 września 2019


I PÓŁROCZE

 • 2 września 2019 - 10 stycznia 2020

Wywiadówki:

 • 11 września - rodzice uczniów klas pierwszych
 • 13 listopada - rodzice uczniów wszystkich klas
 • 8 stycznia - dyżur nauczycieli (dla chętnych rodziców)

Klasyfikacja śródroczna:

 • 7 stycznia - oceny śródroczne


II PÓŁROCZE

 • 27 stycznia 2020 - 24 kwietnia 2020 (klasy III)
 • 17 stycznia 2020 - 26 czerwca 2020 (klasy I i II)

Wywiadówki:

 • 15 kwietnia - rodzice uczniów wszystkich klas
 • 3 czerwca - dyżur nauczycieli (dla chętnych rodziców)

Klasyfikacja końcoworoczna klas trzecich:

 • 7 kwietnia - oceny proponowane
 • 21 kwietnia - oceny ostateczne
 • 24 kwietnia - uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia szkoły

Klasyfikacja końcoworoczna klas pierwszych i drugich:

 • 15 czerwca - oceny proponowane
 • 22 czerwca - oceny ostateczne
 • 26 czerwca - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020


TERMINY FERII I PRZERW ŚWIĄTECZNYCH

 • 23 - 31 grudnia 2019: zimowa przerwa świąteczna
 • 13 - 26 stycznia 2020: ferie zimowe
 • 9 - 14 kwietnia 2020: wiosenna przerwa świąteczna


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 • 31 października 2019
 • 2-3 stycznia 2020
 • 4-7 maja 2020
 • 12 czerwca 2020
 • 24-25 czerwca 2020

te: 0.010s dbnc: 5 dbnq: 5