39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
Organizacja roku szkolnego 2017/18

I PÓŁROCZE
4 września 2017 - 14 stycznia 2018

Wywiadówki:

 • 13 września - rodzice klas pierwszych
 • 15 listopada - rodzice wszystkich uczniów
 • 3 stycznia - dyżur nauczycieli (dla chętnych rodziców)

Klasyfikacja śródroczna:

 • 5 stycznia - oceny proponowane
 • 11 stycznia - oceny ostateczne


II PÓŁROCZE
15 stycznia 2018 - 27 kwietnia 2018 (klasy III)
15 stycznia 2018 - 22 czerwca 2018 (klasy I i II)

Wywiadówki:

 • 18 kwietnia - rodzice wszystkich uczniów
 • 6 czerwca - dyżur nauczycieli (dla chętnych rodziców)

Klasyfikacja końcoworoczna klas trzecich:

 • 11 kwietnia - oceny proponowane
 • 23 kwietnia - oceny ostateczne
 • 27 kwietnia - uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia szkoły

Klasyfikacja końcoworoczna klas pierwszych i drugich:

 • 11 czerwca - oceny proponowane
 • 18 czerwca - oceny ostateczne
 • 22 czerwca - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018


Terminy ferii i przerw świątecznych:

 • 23 - 31 grudnia 2017: zimowa przerwa świąteczna
 • 29 stycznia - 11 lutego 2018: ferie zimowe
 • 29 marca - 3 kwietnia 2018: wiosenna przerwa świąteczna

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18:

 • 2 listopada 2017
 • 22 grudnia 2017
 • 30 kwietnia 2018
 • 2 maja 2018
 • 4, 7, 8 maja 2018
 • 1 czerwca 2018
 • 21 czerwca 2018

te: 0.010s dbnc: 5 dbnq: 5