39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
Jubileuszowy Zjazd Chemików

Komunikat organizatorów Zjazdu Chemików II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu

Komitet Organizacyjny postanowił wydać dokument zawierający opracowanie obejmujące działanie Kółka Chemicznego w naszej szkole oraz podsumowanie spotkania zjazdowego. Artykuły zawierałyby historię i osiągnięcia uczniów działających w Kółku a także krótkie biogramy z podstawowymi danymi z działalności zawodowej uogacone zdjęciami z dowolnego dorosłego okresu zawodowego. Pożądane byłyby wspomnienia i zdjęcia z czasów szkolnych. Gorąco zachęcamy do przygotowania tych opracowań i materiałów jako niepowtarzalnej okazji zatrzymania umykającej historii nas samych i naszej szkoły.

Materiały prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres szkoły lub dostarczyć na spotkaniu wrześniowym. Prośba ta kierowana jest także do tych uczniów, którzy nie są laureatami, ale działali w Kółku Chemicznym. Także i do tych,którzy nie zostali dotychczas powiadomieni Zaproszeniami z braku danych adresowych.

Prosimy także o potwierdzanie udziału w Zjeździe – ale także o rezygnacji bez podawania powodów.


10 września 2016 r. o godz. 9, w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, rozpocznie się Jubileuszowy Zjazd Chemików, zorganizowany z okazji 60-lecia działalności Kółka Chemicznego.

Przewiduje się zasadniczą oficjalną część Zjazdu - a po przerwie część drugą - jako odpłatne spotkanie towarzyskie w restauracji "Secesja" Hotelu Polskiego.

Organizatorzy Zjazdu - na to szczególne spotkanie serdecznie zapraszają absolwentów II LO związanych z Kółkiem Chemicznym oraz wszystkich tych, którym chemia była bliska sercu - aby w godnym i podniosłym nastroju, w obecności szacownego Grona Nauczycieli Chemii oraz ich wychowanków powrócić do dawnych lat. Osoby, które chciałyby zaszczycić spotkanie swoją obecnością - proszone są o zgłoszenie uczestnictwa (z zaznaczeniem jego zakresu) na adres szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika,
39-300 Mielec,
ul. Żeromskiego 28,
lub na adres internetowy: kopernik@powiat.mielec.pl.

W sprawach zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe, udostępnienia posiadanych zdjęć i pamiątkowych dokumentów oraz referatów i wspomnień - do ewentualnego wykorzystania w okolicznościowym wydawnictwie kontaktować można się także ze współorganizatorem spotkania Jerzym Maciejakiem - tel. 667152044 lub przez e-mail maciejak.anna@gmail.com

te: 0.009s dbnc: 5 dbnq: 5