39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

czwartek, 28 stycznia 2021r.
imieniny obchodzą m.in.: Karol i Augustyn
27 stycznia 2021r. | Administrator

27 stycznia br. zostały ogłoszone wyniki XXIII Ogól­no­pol­skie­go Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021. Z dumą informujemy, iż nasza szkoła otrzymała tytuł: „Zło­tej Szkoły 2021”, zajmując 194. miejsce w Polsce w ka­te­go­rii licea. Tytuł ten przysługuje szkołom, które w ogól­no­pol­skim rankingu zajęły miejsca 1-200. Jednocześnie na­sze liceum zajęło 6. miejsce w województwie pod­kar­pac­kim, czyli w ścisłej czołówce najlepszych liceów w regionie.

Czytaj więcej... »
25 stycznia 2021r. | Administrator

Uczniowie naszej szkoły: Tomasz Martyński (2BG), Da­niel Pazdro (2BG) i Wojciech Wójcik (2BG) za­kwa­li­fi­ko­wa­li się do II etapu LXXII Olimpiady Matematycznej. Za­wo­dy okręgowe odbędą się 12 i 13 lutego 2021 r. Jest to naj­star­sza w Polsce i najbardziej prestiżowa olimpiada przed­mio­to­wa. Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ma­te­ma­tycz­ne­go. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk­ce­sów!

25 stycznia 2021r. | Administrator

Znamy wyniki części teoretycznej II etapu 70. Olim­pia­dy Fizycznej. Z radością informujemy, że do części do­świad­czal­nej zakwalifikowanych zostało aż pięciu naszych uczniów. Są to: Filip Dymczyk (3B), Arkadiusz Kopacz (3B), Arkadiusz Paterak (3B), Mikołaj Proczek (3B) i Jan Wa­na­to­wicz (2B). Sukces jest tym większy, że z województwa pod­kar­pac­kie­go do tego etapu olimpiady zakwalifikowało się je­dy­nie czternaścioro uczniów. Wielkie gratulacje!

22 stycznia 2021r. | Administrator

Miło nam poinformować, że w rozegranych ostatnio konkursach matematycznych uczniowie naszego liceum osiąg­nęli spore sukcesy. Do finału Olimpiady Statystycznej zakwalifikowała się Wiktoria Klich, uczennica klasy 1B. W finale Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego będzie rywalizował z innymi uczniami Wojciech Wójcik z klasy 2BG. Udział w II etapie Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki zapewniło sobie aż ośmiu uczniów...

Czytaj więcej... »
19 stycznia 2021r. | Administrator

Miło nam poinformować o sukcesie młodych pas­jo­na­tów chemii z „Kopernika”. Alicja Pazdro (uczennica klasy 1C) oraz Daniel Pazdro (uczeń klasy 2BG) zakwalifikowali się do II etapu 67. Olimpiady Chemicznej oraz do III etapu Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego. Serdecznie gratulujemy!

18 stycznia 2021r. | Administrator

Z przyjemnością informujemy, że do II etapu Olim­pia­dy o Diamentowy Indeks AGH z fizyki zakwalifikowało się aż 9 naszych uczniów: Dominik Kapinos (2BG), Paweł Krem­pa (2BG), Arkadiusz Kopacz (3B), Wojciech Mazur (2BG), Arkadiusz Paterak (3B), Mikołaj Proczek (3B), Jan Wanatowicz (2B), Roman Załucki (3B) i Paweł Żuczek (2B). Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie olimpiady!

14 stycznia 2021r. | Administrator

Z radością informujemy, że do II etapu Olimpiady o Dia­mentowy Indeks AGH z zakresu geografii z ele­men­ta­mi geologii zakwalifikowali się Hubert Chlost i Wojciech Ma­zur z klasy 2Bg. Gratulujemy i życzymy powodzenia na ko­lej­nym etapie olimpiady, który odbędzie się 27 lutego.

te: 0.025s dbnc: 5 dbnq: 7