39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
wtorek, 21 maja 2019r.
imieniny obchodzą m.in.: Przedsława i Krzysztof
19 maja 2019r. | Administrator

Miło nam poinformować, że uczennica klasy 1e, Justyna Hyrchel, została laureatką Między­na­ro­do­we­go Konkursu Literackiego im. Wandy Chotomskiej. Opowiadanie Justyny pt. "Czerwody ko­ro­wód" znalazło się wśród najlepszych kilkunastu prac w kategorii proza. Autorce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów literackich! Opiekunem Justyny jest pani Magdalena Żukowska-Bąk.

19 maja 2019r. | Administrator

14-16 maja 2019 roku, klasa IIf wraz z opiekunami, panią Anną Lewandowską i panią Anną Piekarską udała się na wycieczkę w Bieszczady. W pierwszym dniu ucz­nio­wie zwiedzili Muzeum Przemysłu Naftowego i Ga­zo­wni­cze­go im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, następnie odbyli wycieczkę Bieszczadzką Kolejką Leśną z Majdanu do Bal­nicy i z powrotem.

Czytaj więcej... »
9 maja 2019r. | Administrator

8 maja na placu przy Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się uroczystości 74. rocznicy zakończenia II wojny świa­to­wej. Nasz chór pod dyrekcją pani Agnieszki Straż za­śpie­wał pieśni patriotyczne, a pani Małgorzata Ciejka przy­po­mniała o skutkach tej najokrutniejszej z wojen. Pod ta­bli­cami upamiętniającymi bitwy wojska polskiego złożono wią­zan­ki kwiatów i oddano hołd poległym.

Czytaj więcej... »
9 maja 2019r. | Administrator

W dniach 27-28 kwietnia w Warszawie odbył się o­stat­ni etap IX Ogólnopolskiej Olimpiady o Planowaniu i Za­rzą­dzaniu Karierą Zawodową. Naszą szkołę reprezentował u­czeń klasy 1b Mikołaj Proczek. Zakres tematyczny Olim­pia­dy związany był z poradnictwem zawodowym, procesem po­dej­mowania decyzji ekonomicznych, strukturą szkol­nic­twa zawodowego w Polsce, zdobywaniem kwalifikacji za­wo­do­wych.

Czytaj więcej... »
9 maja 2019r. | Administrator

15.04.2019 roku odbyło się podsumowanie VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki. Kon­kurs zorganizowany został przez Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Mielcu pod Honorowym Patronatem Starostwa Po­wia­towego w Mielcu oraz merytorycznym Muzeum Re­gio­nal­nego w Mielcu i Fundacji Beksiński.

 

Czytaj więcej... »
6 maja 2019r. | Administrator

6 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne – tra­dy­cyj­nie od egzaminu pisemnego z języka polskiego na po­zio­mie podstawowym. W obecnym roku szkolnym do matury w naszym liceum przystąpiło 195 uczniów klas trzecich oraz absolwenci z lat ubiegłych, którzy mają prawo do egzaminów z przedmiotów, których wcześniej nie zdawali lub podniesienia wyniku egzaminu maturalnego.

Czytaj więcej... »
27 kwietnia 2019r. | Administrator

26 kwietnia 2019 r. odbyło się uroczyste pożegnanie kolejnego rocznika absolwentów naszego liceum. W tym ro­ku szkolnym mury „Kopernika” opuściło 195 uczniów z sześciu oddziałów klasowych. Na sali gimnastycznej od­by­ła się uroczystość pożegnania absolwentów. Nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy otrzymali olimpijczycy, ucz­niowie z najwyższą średnią ocen, 100% frekwencją w ciągu trzech lat nauki w liceum...

Czytaj więcej... »
te: 0.021s dbnc: 5 dbnq: 7