39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
środa, 22 września 2021r.
imieniny obchodzą m.in.: Joachim i Ignacy
21 września 2021r. | Administrator

19 września w kościele MBNP w Mielcu z koncertem organowym wystąpił Dominik Kapinos, uczeń kl. 3Bg na­sze­go liceum. Dominik jest też uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Mielcu. Koncert był wydarzeniem to­wa­rzy­szą­cym 24. edycji Mieleckiego Festiwalu Mu­zycz­ne­go. Dominik zaprezentował preludium i fugę e-moll Ni­ca­lau­sa Bruhnsa, utwory Jana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Charlesa-Marie Jeana Alberta Widora. Na finał koncertu przygotował część I Sonaty d-moll op. 43 Felixa-Alexandra Guilmanta. Koncert został entuzjastycznie przy­ję­ty przez licznie zgromadzoną publiczność. Gratulujemy!

obrazek
15 września 2021r. | Administrator

Z radością informujemy, że uczeń klasy 3a, Paweł Wi­tek, został laureatem I miejsca w XIII edycji Krajowego Kon­kur­su Energetycznego pn. „Wszystko zależy od ener­gii!” organizowanego przez Fundację Świadomi Klimatu oraz Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój. Paweł przygotował pra­cę nt. „Pojazdy elektryczne – przyszłość transportu i ener­ge­ty­ki?”, którą zaprezentował dnia 8 września br. w Ja­wo­rze. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

obrazek
13 września 2021r. | Administrator

10 września 2021 r. zostały po raz pierwszy w historii naszego liceum wręczone Copernicusy. To wyjątkowe wy­róż­nie­nie zostało przyznane czwórce uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe oraz sukcesy w konkursach i olim­pia­dach przedmiotowych.


obrazek
Czytaj więcej... »
12 września 2021r. | Administrator

10 września na placu apelowym „Kopernika” ucz­nio­wie sześciu klas pierwszych złożyli swoje najważniejsze szkol­ne ślubowanie, a tym samym stali się pełnoprawnymi uczniami naszego liceum. Uroczystość rozpoczęła się od wpro­wa­dze­nia pocztu sztandarowego II LO i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie przewodnicząca naszej szko­ły, Anna Bujak, przeprowadziła ślubowanie.

obrazek
Czytaj więcej... »
7 września 2021r. | Administrator

To już tradycja, że na początku roku szkolnego ucz­nio­wie klas pierwszych Kopernika wraz z panią pedagog i wy­cho­waw­ca­mi wyjeżdżają na zajęcia integracyjne do Ostoi Sło­wiA­n­ka w Brzyściu. Takim wyjazdem 7 września in­te­gra­cję w nowej szkole rozpoczęła klasa IA. Podczas zabawy młodzież musiała sprostać wielu wyzwaniom: zapamiętać wszystkie imiona, poznać pasje i zainteresowania kolegów i koleżanek, odnaleźć w klasie osoby o wspólnych cechach, dowiedzieć się kto w klasie ma zwierzę, jak również stwo­rzyć wspólnie kreatywną wieżę. Była to świetna zabawa, której głównym celem, oprócz poznania się, było również budowanie więzi i znajomości.

obrazek
5 września 2021r. | Administrator

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w ogól­no­pol­ską akcję Narodowego Czytania, organizowaną pod pa­tro­na­tem pary prezydenckiej. W 2021 r. lekturą Narodowego Czytania została wybrana „Moralność pani Dulskiej” Ga­brie­li Zapolskiej. Tegoroczna jubileuszowa 10. edycja tej im­pre­zy miała miejsce 4 września w Pałacyku Oborskich.

obrazek
Czytaj więcej... »
1 września 2021r. | Administrator

1 września rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/2022 spot­ka­nia­mi w salach lekcyjnych wraz z wychowawcami. Wra­ca­my do szkoły z nadziejami, nowymi planami i liczymy na pomyślny czas. Wszystkim uczniom życzymy, by ten rok szkolny był pełen sukcesów, osiągnięć oraz satysfakcji pły­ną­cej ze zdobywania wiedzy. Powodzenia!

obrazek
te: 0.025s dbnc: 5 dbnq: 7