39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

INFORMACJE
DLA KANDYDATÓW
DO KLAS PIERWSZYCH

obrazek


poniedziałek, 26 lipca 2021r.
imieniny obchodzą m.in.: Anna i Sancja
5 lipca 2021r. | Administrator

Miło nam zakomunikować, że zdawalność matury te­go­rocz­nych absolwentów „Kopernika” wyniosła 100%, czyli wszyscy uczniowie zdali egzamin maturalny. Gratulujemy ma­tu­rzy­stom i nauczycielom, których wspólna praca przy­nio­sła tak znakomity efekt. Wszystkim absolwentom ży­czy­my dostania się na wymarzony kierunek studiów!

obrazek
30 czerwca 2021r. | Administrator

25 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021. Bar­dzo cieszy nas fakt, że pomimo trudnego czasu i pan­de­mii wielu naszych uczniów otrzymało świadectwa z wy­róż­nie­niem i odniosło sukcesy w olimpiadach i konkursach. Wszystkim serdecznie gratulujemy i do zobaczenia 1 wrześ­nia! Życzymy udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Lista wyróżnionych uczniów

obrazek
25 czerwca 2021r. | Administrator

W tegorocznej, jubileuszowej edycji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Konkursu "Kangur Matematyczny" nagrodzonych zo­sta­ło dziesięcioro uczniów naszej szkoły. Wynik "bardzo do­bry" zdobyli Kacper Borys, Wojciech Wójcik i Tomasz Mar­tyń­ski. Wyróżnieni zostali Kamil Woźniak, Mikołaj Proczek, Daniel Pazdro, Konrad Ćwięka, Alicja Pazdro, Wiktoria Klich i Szymon Drozdowski. Gratulujemy sukcesu.

obrazek
22 czerwca 2021r. | Administrator

Dziś na boisku szkolnym IILO odbył się piknik Szkol­ne­go Koła Wolontariatu „Kopernik pomaga”. Było to przede wszystkim podziękowanie dla wolontariuszy za ich pracę na rzecz Seniorów w czasie pandemii, ale i rekrutacja na no­wy 2022 rok. Była grillowana kiełbaska, ciastka i cias­tecz­ka oraz niezawodne konkurencje sportowe. Największą atrakcją jednak okazała się niezastąpiona Belgijka oraz ob­fi­te polewanie się wodą :). Dziękujemy wszystkim spon­so­rom imprezy przede wszystkim jednak firmie Targum z Miel­ca.

obrazek
21 czerwca 2021r. | Administrator

Znamy już wyniki II Międzyszkolnego Konkursu Li­te­rac­kie­go, którego organizatorem był Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. W roku szkolnym 2020/2021 kon­kurs został ogłoszony pod hasłem: „Miłość niejedno ma imię”. Miło nam poinformować, że w kategorii – wiersz I miej­sce zajęła Alicja Żmuda (kl. 2EG), II miejsce zdobyła Gabriela Magda (kl. 2EG), zaś w kategorii – proza wy­róż­nie­nie otrzymała Paulina Hyla (kl. 2A). Serdecznie gra­tu­lu­je­my sukcesu.

obrazek
20 czerwca 2021r. | Administrator

18 czerwca licealiści z „Kopernika” wyruszyli na ko­lej­ny w tym roku szkolnym rajd rowerowy. Pogoda dopisała, a rajd upłynął w przemiłej atmosferze. Uczestnicy pokonali tra­sę liczącą prawie 50 kilometrów, zwiedzili Park His­to­rycz­ny w Bliźnie, a na koniec zasiedli przy ognisku. Łącznie w dwóch wyprawach wzięło udział ponad 120 rowerzystek i rowerzystów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom pierw­sze­go i drugiego rajdu, opiekunom i przewodnikom Parku Historycznego w Bliźnie.

obrazek
20 czerwca 2021r. | Administrator

18 czerwca reprezentanci II LO po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Coopera, który jest próbą wy­trzy­ma­łoś­cio­wą opracowaną przez amerykańskiego le­ka­rza, Kennetha H. Coopera, na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegającą na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Zawodnicy z zaangażowaniem starali się pokonać jak najwięcej kilometrów. Czekamy na wyniki i liczymy, że będą równie dobre jak ubiegłoroczne. Dziękujemy or­ga­ni­za­to­rom za wspaniała zabawę.

obrazek
te: 0.025s dbnc: 5 dbnq: 7