39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
Władysław Gajowiec

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 24 października 2016 r. zmarł Władysław Gajowiec - dyrektor II Liceum Ogólno­kształ­cącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu w latach 1972-1988, nauczyciel matematyki w latach 1954-1988.

Człowiek niezwykłej mądrości, dobroci, wielkiego serca i skrom­ności. Wybitny pedagog, mistrz i przyjaciel. Zapamiętamy Go jako osobę niezwykle ciepłą i serdeczną...

Panie Dyrektorze… dziękujemy za wszystko, będzie nam Pana bardzo brakowało...

piątek, 28 października 2016r.
imieniny obchodzą m.in.: Tadeusz i Domabor
19 października 2016r. | Administrator

We wtorek, 18 października, nauczyciele języka polskiego zorganizowali sesję popularnonaukową „Henryk Sienkiewicz – w 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci”. Patronat Honorowy nad sesją objął Starosta Powiatu Mieleckiego, pan Zbigniew Tymuła. Uczniowie (także ci zaproszeni z zaprzyjaźnionych szkół średnich i mieleckich gimnazjów) mogli wysłuchać kilku referatów związanych z życiem i twórczością wielkiego noblisty. Swoje referaty zaprezentowały: pani dr Edyta Gracz-Chmura (pracownik naukowy Wydziału Polonistyki UJ oraz nauczyciel naszej szkoły) a także uczennice naszego liceum – Aleksandra Piechota, Wiktoria Brzezińska, Justyna Burghardt oraz Weronika Surdej. Oprawę artystyczną sesji zapewniła Dorota Krempa – absolwentka naszego liceum, obecnie aktorka warszawskiego Teatru 6. piętro, przedstawiając ciekawe interpretacje fragmentów dzieł Sienkiewicza.

19 października 2016r. | Administrator

18 października br. w naszym liceum odbyło się spotkanie nauczycieli religii z rejonu mieleckiego w ramach tzw. „Dni katechetycznych”, zorganizowane przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie. Warsztaty poprowadził ks. dr Tadeusz Michalik, wizytator lekcji religii i wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Tarnowie. W spotkaniu wzięli również udział p. dyrektor Zbigniew Rzeźnik i ks. dziekan prałat Kazimierz Czesak.

Czytaj więcej... »
17 października 2016r. | Administrator

Justyna Kiełbasa, uczennica II LO w Mielcu, została laureatką 2. edycji programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP. Jest to niebywały sukces, zważywszy na fakt, że do udziału w programie zgłosiło się kilka tysięcy kandydatów, którzy musieli stawić czoła wieloetapowej rekrutacji. By znaleźć się w finałowej dziesiątce, młodzi naukowcy musieli z powodzeniem zakończyć grę naukową stanowiącą I etap rekrutacji, uzyskać wysoką liczbę punktów w teście wiedzy, jak również uzyskać pozytywną ocenę Rady Naukowej Programu podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Czytaj więcej... »
17 października 2016r. | Administrator

W niedzielę, 9 października, nasi goście z Erlangen szczęśliwie dojechali do domów i tym samym zakończyła się 10-dniowa przygoda z wymianą polsko-niemiecką. W tym roku zaczęliśmy od gry miejskiej, dzięki której uczestnicy mogli poznać Mielec. Organizatorkami zabawy były uczennice z klasy IIIe. W kolejnych dniach zwiedziliśmy m.in. Przemyśl, Sanok i oczywiście Kraków. Pogoda nie zawsze nam sprzyjała, ale to nie przeszkodziło uczestnikom w dobrej zabawie.

Czytaj więcej... »
14 października 2016r. | Administrator

W tym jednym z najważniejszych dni w roku szkolnym, w Dniu Edukacji Narodowej, w imieniu wszystkich uczniów II LO, Samorząd Uczniowski składa nauczycielom, pracownikom szkoły i pedagogom najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!

Czytaj więcej... »
te: 0.017s dbnc: 5 dbnq: 7