39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

INFORMACJE
DLA KANDYDATÓW
DO KLAS PIERWSZYCH

obrazek
poniedziałek, 21 czerwca 2021r.
imieniny obchodzą m.in.: Rudolf i Marcja
21 czerwca 2021r. | Administrator

Znamy już wyniki II Międzyszkolnego Konkursu Li­te­rac­kie­go, którego organizatorem był Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. W roku szkolnym 2020/2021 kon­kurs został ogłoszony pod hasłem: „Miłość niejedno ma imię”. Miło nam poinformować, że w kategorii – wiersz I miej­sce zajęła Alicja Żmuda (kl. 2EG), II miejsce zdobyła Gabriela Magda (kl. 2EG), zaś w kategorii – proza wy­róż­nie­nie otrzymała Paulina Hyla (kl. 2A). Serdecznie gra­tu­lu­je­my sukcesu.

obrazek
20 czerwca 2021r. | Administrator

18 czerwca licealiści z „Kopernika” wyruszyli na ko­lej­ny w tym roku szkolnym rajd rowerowy. Pogoda dopisała, a rajd upłynął w przemiłej atmosferze. Uczestnicy pokonali tra­sę liczącą prawie 50 kilometrów, zwiedzili Park His­to­rycz­ny w Bliźnie, a na koniec zasiedli przy ognisku. Łącznie w dwóch wyprawach wzięło udział ponad 120 rowerzystek i rowerzystów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom pierw­sze­go i drugiego rajdu, opiekunom i przewodnikom Parku Historycznego w Bliźnie.

obrazek
20 czerwca 2021r. | Administrator

18 czerwca reprezentanci II LO po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Coopera, który jest próbą wy­trzy­ma­łoś­cio­wą opracowaną przez amerykańskiego le­ka­rza, Kennetha H. Coopera, na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegającą na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Zawodnicy z zaangażowaniem starali się pokonać jak najwięcej kilometrów. Czekamy na wyniki i liczymy, że będą równie dobre jak ubiegłoroczne. Dziękujemy or­ga­ni­za­to­rom za wspaniała zabawę.

obrazek
20 czerwca 2021r. | Administrator

W ubiegłym tygodniu w naszej szkole przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na leczenie Karoliny Frąc, uczennicy klasy 1AL III Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. Ka­ro­li­na od roku toczy nierówną walkę z nowotworem, a terapia, której jest poddawana, nie jest re­fun­do­wa­na. W „Koperniku”, dzięki zaangażowaniu wielu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, udało się zebrać 3350 złotych. W czwartek uczniowie klasy 2Ag przekazali zebraną kwotę dyrekcji ZST. Za włączenie się do tej szlachetnej akcji wszystkim serdecznie dziękujemy, a Karolinie życzymy szyb­kie­go powrotu do zdrowia.

15 czerwca 2021r. | Administrator

Na odbywających się w dniach 12-13 czerwca 2021 ro­ku w Koczargach pod Warszawą Mistrzostwach Polski Mo­de­li Szybowców Wyrzucanych z Ręki Mateusz Czerkies (kl. 2Bg), w konkurencji F3K, zdobył tytuł Mistrza Polski. Ma­te­usz jest uczniem Akademii „Leonardo” działającej przy CKPiDN. W konkursie zwyciężył nie tylko w kategorii ju­nio­rów, ale także seniorów. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
14 czerwca 2021r. | Administrator

Amelia Dudek (kl. 2E), podopieczna księdza Mateusza Gurbisza, została laureatką XVII edycji Ogólnopolskiego Kon­kur­su Papieskiego, wygrywając indeks na wybrane wy­dzia­ły uniwersytetów w Poznaniu, Katowicach, Toruniu, Lu­b­li­nie i Wrocławiu. Finał edukacyjnych zawodów miał miej­sce 12 czerwca w sali konferencyjnej Instytutu Jana Pa­wła II w Krakowie. Zadaniem uczestników była obrona prac wy­sła­nych na trzeci, przedostatni etap zma­gań.

obrazek
Czytaj więcej... »
14 czerwca 2021r. | Administrator

W dniach 11-13 czerwca na Stadionie Śląskim w Cho­rzo­wie rozegrano finał centralny 64. Olimpiady Astro­no­micz­nej. Zadaniem uczestników było rozwiązanie sześciu za­dań w trzech tercjach, w tym zadań teoretycznych, z ana­li­zy danych i obserwacyjnych. Zawodnicy musieli tak­że wykazać się znajomością wyglądu nieba. Z dumą in­for­mu­je­my, że nasz tegoroczny maturzysta, Arkadiusz Pa­te­rak (kl. 3b), zdobył tytuł finalisty Olimpiady Astronomicznej, zajmując 11 miejsce. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

obrazek
te: 0.024s dbnc: 5 dbnq: 7